Cty CP Tư vấn Biển Việt nợ thuế - các bài viết về Cty CP Tư vấn Biển Việt nợ thuế, tin tức Cty CP Tư vấn Biển Việt nợ thuế

Công ty Biển Việt nợ 2 tỷ đồng tiền thuế, bị Cục thuế Hà Nội đưa vào danh sách "đen"

Trong danh sách nợ thuế, phí do Cục thuế TP Hà Nội công bố, Cty CP Tư vấn Biển Việt là một trong những đơn vị bị bêu tên.

Theo dõi Pháp Luật Plus