Cty CP Tư vấn Biển Việt bị bêu tên - các bài viết về Cty CP Tư vấn Biển Việt bị bêu tên, tin tức Cty CP Tư vấn Biển Việt bị bêu tên

Công ty Biển Việt nợ 2 tỷ đồng tiền thuế, bị Cục thuế Hà Nội đưa vào danh sách "đen"

Trong danh sách nợ thuế, phí do Cục thuế TP Hà Nội công bố, Cty CP Tư vấn Biển Việt là một trong những đơn vị bị bêu tên.

Theo dõi Pháp Luật Plus