cty cp Trung Long - các bài viết về cty cp Trung Long, tin tức cty cp Trung Long

Nghệ An: Quy hoạch Công viên Trung tâm TP Vinh bị vẽ vời kiểu "Hổ mọc thêm cánh"?

Sau khi được phê duyệt dự án, Chủ đầu tư là công ty Cổ phần Trung Long đã xây dựng một số hạng mục không theo quy hoạch ban đầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus