CTCP Đầu tư Hải Phát - các bài viết về CTCP Đầu tư Hải Phát, tin tức CTCP Đầu tư Hải Phát

Hải Phát Invest chuyển vốn góp tại Hải Phát Thủ Đô và Cienco 5 cho công ty con

Tại ngày 31/3/2021, Hải Phát Invest là cổ đông lớn sở hữu 17,79% vốn điều lệ Hải Phát Thủ Đô và 15,5% vốn điều lệ Cienco 5.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1