CTCP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - các bài viết về CTCP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, tin tức CTCP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh

Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hợp long dịp 2/9

Đến nay, dự án đạt 70% khối lượng công việc và tiến độ đang được đẩy nhanh để kịp hợp long vào dịp 2/9.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1