CSGT - các bài viết về CSGT, tin tức CSGT

Thanh niên vi phạm giao thông, đánh võng, đâm trọng thương Trung úy cảnh sát

Quỳnh không chấp hành hiệu lệnh mà còn lạng lách, đánh võng và đâm thẳng vào Trung úy Trần Anh Nhất, làm Trung úy Nhất bị thương nặng.

Theo dõi Pháp Luật Plus