CSGT - các bài viết về CSGT, tin tức CSGT

Mở xe tải phát hiện 30 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Kiểm tra chiếc xe tải, tổ công tác phát hiện phía sau chất 30 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Theo dõi Pháp Luật Plus