cscđ đánh người tham gia giao thông - các bài viết về cscđ đánh người tham gia giao thông, tin tức cscđ đánh người tham gia giao thông

CSCĐ lên tiếng vụ "lên gối" người tham gia giao thông

Hai chiến sỹ CSCĐ "lên gối" người tham gia giao thông bị yêu cầu viết bản tường trình, tạm đình chỉ đồng thời không giao cho nhiệm vụ công tác.

Theo dõi Pháp Luật Plus