Pháp Luật Plus - cptpp - các bài viết về cptpp, tin tức cptpp

cptpp - các bài viết về cptpp, tin tức cptpp

Hà Nội ban hành kế hoạch nắm bắt cơ hội từ CPTPP

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn Thành phố.

Theo dõi Pháp Luật Plus