CPI. CPI thánh 9 - các bài viết về CPI. CPI thánh 9, tin tức CPI. CPI thánh 9

CPI tháng 9/2021 giảm 0,62%

Theo Tổng cục Thống kê, so với tháng trước, CPI tháng 9/2021 giảm 0,62% (khu vực thành thị giảm 0,6%, khu vực nông thôn giảm 0,64%)...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1