Live Covid-19
Hoa Kỳ 34.398.991
Số trường hợp: 34.398.991
Tử vong: 617.041
Bình phục: 28.692.882
Dương tính: 5.089.068
Ấn Độ 29.853.870
Số trường hợp: 29.853.870
Tử vong: 385.815
Bình phục: 28.725.030
Dương tính: 743.025
Brazil 17.883.750
Số trường hợp: 17.883.750
Tử vong: 500.800
Bình phục: 16.136.968
Dương tính: 1.245.982
Pháp 5.755.496
Số trường hợp: 5.755.496
Tử vong: 110.724
Bình phục: 5.555.411
Dương tính: 89.361
Thổ Nhĩ Kỳ 5.365.208
Số trường hợp: 5.365.208
Tử vong: 49.122
Bình phục: 5.228.419
Dương tính: 87.667
Nga 5.299.215
Số trường hợp: 5.299.215
Tử vong: 128.911
Bình phục: 4.861.343
Dương tính: 308.961
Vương quốc Anh 4.620.968
Số trường hợp: 4.620.968
Tử vong: 127.970
Bình phục: 4.299.835
Dương tính: 193.163
Italy 4.252.095
Số trường hợp: 4.252.095
Tử vong: 127.253
Bình phục: 4.035.692
Dương tính: 89.150
Argentina 4.242.763
Số trường hợp: 4.242.763
Tử vong: 88.247
Bình phục: 3.844.329
Dương tính: 310.187
Colombia 3.888.614
Số trường hợp: 3.888.614
Tử vong: 98.746
Bình phục: 3.616.680
Dương tính: 173.188
Tây Ban Nha 3.757.442
Số trường hợp: 3.757.442
Tử vong: 80.652
Bình phục: 3.544.205
Dương tính: 132.585
Đức 3.729.510
Số trường hợp: 3.729.510
Tử vong: 90.951
Bình phục: 3.601.200
Dương tính: 37.359
Iran 3.086.974
Số trường hợp: 3.086.974
Tử vong: 82.854
Bình phục: 2.736.013
Dương tính: 268.107
Ba Lan 2.878.634
Số trường hợp: 2.878.634
Tử vong: 74.823
Bình phục: 2.650.194
Dương tính: 153.617
Mexico 2.471.741
Số trường hợp: 2.471.741
Tử vong: 230.959
Bình phục: 1.966.702
Dương tính: 274.080
Ukraina 2.229.044
Số trường hợp: 2.229.044
Tử vong: 51.992
Bình phục: 2.150.708
Dương tính: 26.344
Peru 2.023.179
Số trường hợp: 2.023.179
Tử vong: 189.933
Bình phục:
Dương tính: 1.833.246
Indonesia 1.976.172
Số trường hợp: 1.976.172
Tử vong: 54.291
Bình phục: 1.786.143
Dương tính: 135.738
Nam Phi 1.810.164
Số trường hợp: 1.810.164
Tử vong: 58.590
Bình phục: 1.640.849
Dương tính: 110.725
Hà Lan 1.678.282
Số trường hợp: 1.678.282
Tử vong: 17.726
Bình phục: 1.597.777
Dương tính: 62.779
Séc 1.665.961
Số trường hợp: 1.665.961
Tử vong: 30.278
Bình phục: 1.631.662
Dương tính: 4.021
Chile 1.511.275
Số trường hợp: 1.511.275
Tử vong: 31.392
Bình phục: 1.439.182
Dương tính: 40.701
Canada 1.407.650
Số trường hợp: 1.407.650
Tử vong: 26.042
Bình phục: 1.369.140
Dương tính: 12.468
Philippines 1.353.220
Số trường hợp: 1.353.220
Tử vong: 23.538
Bình phục: 1.270.243
Dương tính: 59.439
Iraq 1.283.305
Số trường hợp: 1.283.305
Tử vong: 16.860
Bình phục: 1.196.114
Dương tính: 70.331
Thụy Điển 1.084.636
Số trường hợp: 1.084.636
Tử vong: 14.537
Bình phục: 1.040.578
Dương tính: 29.521
Romania 1.080.203
Số trường hợp: 1.080.203
Tử vong: 32.308
Bình phục: 1.044.944
Dương tính: 2.951
Bỉ 1.078.679
Số trường hợp: 1.078.679
Tử vong: 25.125
Bình phục: 1.007.785
Dương tính: 45.769
Pakistan 947.218
Số trường hợp: 947.218
Tử vong: 21.940
Bình phục: 889.787
Dương tính: 35.491
Bồ Đào Nha 864.109
Số trường hợp: 864.109
Tử vong: 17.062
Bình phục: 819.324
Dương tính: 27.723