Live Covid-19
Hoa Kỳ 42.800.494
Số trường hợp: 42.800.494
Tử vong: 690.715
Bình phục: 32.434.166
Dương tính: 9.675.613
Ấn Độ 33.447.010
Số trường hợp: 33.447.010
Tử vong: 444.869
Bình phục: 32.663.592
Dương tính: 338.549
Brazil 21.102.536
Số trường hợp: 21.102.536
Tử vong: 589.744
Bình phục: 20.180.106
Dương tính: 332.686
Vương quốc Anh 7.400.739
Số trường hợp: 7.400.739
Tử vong: 135.147
Bình phục: 5.958.691
Dương tính: 1.306.901
Nga 7.254.754
Số trường hợp: 7.254.754
Tử vong: 197.425
Bình phục: 6.485.264
Dương tính: 572.065
Pháp 6.949.519
Số trường hợp: 6.949.519
Tử vong: 116.002
Bình phục: 6.626.528
Dương tính: 206.989
Thổ Nhĩ Kỳ 6.820.861
Số trường hợp: 6.820.861
Tử vong: 61.361
Bình phục: 6.309.910
Dương tính: 449.590
Iran 5.408.860
Số trường hợp: 5.408.860
Tử vong: 116.791
Bình phục: 4.736.896
Dương tính: 555.173
Argentina 5.237.159
Số trường hợp: 5.237.159
Tử vong: 114.286
Bình phục: 5.090.449
Dương tính: 32.424
Colombia 4.937.596
Số trường hợp: 4.937.596
Tử vong: 125.826
Bình phục: 4.776.169
Dương tính: 35.601
Tây Ban Nha 4.929.546
Số trường hợp: 4.929.546
Tử vong: 85.783
Bình phục: 4.633.527
Dương tính: 210.236
Italy 4.632.275
Số trường hợp: 4.632.275
Tử vong: 130.284
Bình phục: 4.388.951
Dương tính: 113.040
Indonesia 4.188.529
Số trường hợp: 4.188.529
Tử vong: 140.323
Bình phục: 3.983.140
Dương tính: 65.066
Đức 4.141.832
Số trường hợp: 4.141.832
Tử vong: 93.529
Bình phục: 3.882.700
Dương tính: 165.603
Mexico 3.552.983
Số trường hợp: 3.552.983
Tử vong: 270.538
Bình phục: 2.906.771
Dương tính: 375.674
Ba Lan 2.897.395
Số trường hợp: 2.897.395
Tử vong: 75.487
Bình phục: 2.659.020
Dương tính: 162.888
Nam Phi 2.880.349
Số trường hợp: 2.880.349
Tử vong: 86.116
Bình phục: 2.728.961
Dương tính: 65.272
Philippines 2.347.550
Số trường hợp: 2.347.550
Tử vong: 36.583
Bình phục: 2.126.879
Dương tính: 184.088
Ukraina 2.344.398
Số trường hợp: 2.344.398
Tử vong: 54.829
Bình phục: 2.230.306
Dương tính: 59.263
Peru 2.165.533
Số trường hợp: 2.165.533
Tử vong: 198.948
Bình phục:
Dương tính: 1.966.585
Malaysia 2.082.876
Số trường hợp: 2.082.876
Tử vong: 23.067
Bình phục: 1.840.450
Dương tính: 219.359
Hà Lan 1.983.252
Số trường hợp: 1.983.252
Tử vong: 18.111
Bình phục: 1.893.592
Dương tính: 71.549
Iraq 1.972.705
Số trường hợp: 1.972.705
Tử vong: 21.775
Bình phục: 1.857.873
Dương tính: 93.057
Séc 1.685.878
Số trường hợp: 1.685.878
Tử vong: 30.429
Bình phục: 1.650.292
Dương tính: 5.157
Nhật Bản 1.668.136
Số trường hợp: 1.668.136
Tử vong: 17.097
Bình phục: 1.564.097
Dương tính: 86.942
Chile 1.646.994
Số trường hợp: 1.646.994
Tử vong: 37.339
Bình phục: 1.603.507
Dương tính: 6.148
Canada 1.570.614
Số trường hợp: 1.570.614
Tử vong: 27.383
Bình phục: 1.497.587
Dương tính: 45.644
Bangladesh 1.541.300
Số trường hợp: 1.541.300
Tử vong: 27.182
Bình phục: 1.498.654
Dương tính: 15.464
Thái Lan 1.462.901
Số trường hợp: 1.462.901
Tử vong: 15.246
Bình phục: 1.317.527
Dương tính: 130.128
Pakistan 1.221.261
Số trường hợp: 1.221.261
Tử vong: 27.135
Bình phục: 1.129.562
Dương tính: 64.564