Live Covid-19
Hoa Kỳ 49.301.070
Số trường hợp: 49.301.070
Tử vong: 801.326
Bình phục: 39.032.255
Dương tính: 9.467.489
Ấn Độ 34.587.822
Số trường hợp: 34.587.822
Tử vong: 468.980
Bình phục: 34.018.299
Dương tính: 100.543
Brazil 22.084.749
Số trường hợp: 22.084.749
Tử vong: 614.428
Bình phục: 21.304.115
Dương tính: 166.206
Vương quốc Anh 10.189.059
Số trường hợp: 10.189.059
Tử vong: 144.810
Bình phục: 9.025.773
Dương tính: 1.018.476
Nga 9.636.881
Số trường hợp: 9.636.881
Tử vong: 275.193
Bình phục: 8.329.253
Dương tính: 1.032.435
Thổ Nhĩ Kỳ 8.770.372
Số trường hợp: 8.770.372
Tử vong: 76.635
Bình phục: 8.301.883
Dương tính: 391.854
Pháp 7.628.327
Số trường hợp: 7.628.327
Tử vong: 119.016
Bình phục: 7.113.141
Dương tính: 396.170
Iran 6.117.445
Số trường hợp: 6.117.445
Tử vong: 129.830
Bình phục: 5.883.470
Dương tính: 104.145
Đức 5.845.541
Số trường hợp: 5.845.541
Tử vong: 101.833
Bình phục: 4.893.300
Dương tính: 850.408
Argentina 5.328.416
Số trường hợp: 5.328.416
Tử vong: 116.554
Bình phục: 5.192.404
Dương tính: 19.458
Tây Ban Nha 5.153.923
Số trường hợp: 5.153.923
Tử vong: 88.008
Bình phục: 4.920.879
Dương tính: 145.036
Colombia 5.067.348
Số trường hợp: 5.067.348
Tử vong: 128.473
Bình phục: 4.907.484
Dương tính: 31.391
Italy 5.015.790
Số trường hợp: 5.015.790
Tử vong: 133.739
Bình phục: 4.692.408
Dương tính: 189.643
Indonesia 4.256.409
Số trường hợp: 4.256.409
Tử vong: 143.830
Bình phục: 4.104.657
Dương tính: 7.922
Mexico 3.884.566
Số trường hợp: 3.884.566
Tử vong: 293.950
Bình phục: 3.242.947
Dương tính: 347.669
Ba Lan 3.540.061
Số trường hợp: 3.540.061
Tử vong: 83.583
Bình phục: 3.038.451
Dương tính: 418.027
Ukraina 3.438.381
Số trường hợp: 3.438.381
Tử vong: 85.975
Bình phục: 2.946.032
Dương tính: 406.374
Nam Phi 2.963.679
Số trường hợp: 2.963.679
Tử vong: 89.822
Bình phục: 2.849.439
Dương tính: 24.418
Philippines 2.832.734
Số trường hợp: 2.832.734
Tử vong: 48.545
Bình phục: 2.768.389
Dương tính: 15.800
Hà Lan 2.643.176
Số trường hợp: 2.643.176
Tử vong: 19.414
Bình phục: 2.112.703
Dương tính: 511.059
Malaysia 2.627.903
Số trường hợp: 2.627.903
Tử vong: 30.370
Bình phục: 2.532.036
Dương tính: 65.497
Peru 2.234.970
Số trường hợp: 2.234.970
Tử vong: 201.144
Bình phục:
Dương tính: 2.033.826
Séc 2.150.042
Số trường hợp: 2.150.042
Tử vong: 33.069
Bình phục: 1.847.696
Dương tính: 269.277
Thái Lan 2.115.872
Số trường hợp: 2.115.872
Tử vong: 20.769
Bình phục: 2.019.428
Dương tính: 75.675
Iraq 2.081.172
Số trường hợp: 2.081.172
Tử vong: 23.820
Bình phục: 2.045.021
Dương tính: 12.331
Canada 1.790.142
Số trường hợp: 1.790.142
Tử vong: 29.670
Bình phục: 1.734.556
Dương tính: 25.916
Romania 1.779.667
Số trường hợp: 1.779.667
Tử vong: 56.529
Bình phục: 1.686.752
Dương tính: 36.386
Chile 1.761.365
Số trường hợp: 1.761.365
Tử vong: 38.343
Bình phục: 1.654.534
Dương tính: 68.488
Bỉ 1.749.469
Số trường hợp: 1.749.469
Tử vong: 26.966
Bình phục: 1.333.810
Dương tính: 388.693
Nhật Bản 1.727.221
Số trường hợp: 1.727.221
Tử vong: 18.359
Bình phục: 1.708.006
Dương tính: 856