covid19 - các bài viết về covid19, tin tức covid19

Cần giảm các hoạt động thanh kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh

Đó là chỉ đạo của Chính phủ đối với lực lượng thanh tra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus