Covid-19 tại TP HCM - các bài viết về Covid-19 tại TP HCM, tin tức Covid-19 tại TP HCM

Hướng dẫn sử dụng 3 túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà

Tại TP HCM, túi thuốc phát cho F0 điều trị tại nhà sẽ được chia làm 3 gói được sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Cuộc chiến đấu của ý thức

Cuộc chiến đấu của ý thức

0
TP Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9; Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25/8/2021.