CỘT ĐIỆN - các bài viết về CỘT ĐIỆN, tin tức CỘT ĐIỆN

272 cột điện gãy trong bão số 5 tại Huế: Chỉ có 30 cột dự ứng lực

Trong số 272 cột điện bị gãy tại Huế, chỉ có 30 cột dự ứng lực - tỷ lệ 11,02% - chiếm phần rất nhỏ trong tổng số cột bị gãy.

Theo dõi Pháp Luật Plus