cột điện 500kv - các bài viết về cột điện 500kv, tin tức cột điện 500kv

Sự cố đổ cột điện đường dây 500 kV: Trách nhiệm nhà thầu đến đâu?

Nhiều câu hỏi được đặt ra là trách nhiệm của các nhà thầu trong vụ việc đổ cột điện 500Kv tại Bắc Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus