Pháp Luật Plus - cột 500kv - các bài viết về cột 500kv, tin tức cột 500kv

cột 500kv - các bài viết về cột 500kv, tin tức cột 500kv

Cột điện 500 kV đổ gục bất thường: Xử lý nghiêm nhà thầu nếu vi phạm

Nếu nguyên nhân sự cố bắt nguồn từ nhà thầu thi công, thiết kế, tư vấn hay bất cứ đơn vị nào liên quan cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo dõi Pháp Luật Plus