CÔNG VIÊN YÊN SỞ - các bài viết về CÔNG VIÊN YÊN SỞ, tin tức CÔNG VIÊN YÊN SỞ

Công viên Yên Sở: Cá chết trắng hồ, gây ô nhiễm nặng!

Nhiều ngày qua tại công viên Yên Sở, cá chết trắng hồ, nhiều con chết lâu, dòi bọ lúc nhúc, bốc mùi thối nồng nặc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1