Pháp Luật Plus - công viên - các bài viết về công viên, tin tức công viên

công viên - các bài viết về công viên, tin tức công viên

Thu hồi đất hai công viên bị tư nhân 'xẻ thịt'

Quyết định thu hồi, hủy bỏ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho những cá nhân thuê đất công cộng trên địa bàn thị trấn Đắk, Kon Tum.

Theo dõi Pháp Luật Plus