Pháp Luật Plus - công văn - các bài viết về công văn, tin tức công văn

công văn - các bài viết về công văn, tin tức công văn

Bà Rịa - Vũng Tàu: Không tiếp nhận người về từ địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16

Công văn được ban hành ngay trong đêm nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch được hiệu quả.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1