Công ty xây dựng Hồng Diên tự ý lấn chiếm 1 - các bài viết về Công ty xây dựng Hồng Diên tự ý lấn chiếm 1, tin tức Công ty xây dựng Hồng Diên tự ý lấn chiếm 1

Công ty xây dựng Hồng Diên tự ý lấn chiếm 1,2ha đất 

Hành vi này của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hồng Diên đã bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt một cách nghiêm minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus