công ty vinhomes thay chủ tịch hội đồng quản trị - các bài viết về công ty vinhomes thay chủ tịch hội đồng quản trị, tin tức công ty vinhomes thay chủ tịch hội đồng quản trị

Tân Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes là ai?

Vinhomes vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua bầu Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Theo dõi Pháp Luật Plus