Pháp Luật Plus - Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung - các bài viết về Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung, tin tức Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung

Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung - các bài viết về Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung, tin tức Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung

Di dời ga Nha Trang: ‘Đất vàng’ lọt vào tay ai?

Dư luận đặt câu hỏi, tại sao phải di dời nhà ga này, tại sao phải thực hiện theo mô hình BT, phần “đất vàng” sẽ làm gì?

Theo dõi Pháp Luật Plus