Công ty TNHH SX TM DV Hoài Thương Organic - các bài viết về Công ty TNHH SX TM DV Hoài Thương Organic, tin tức Công ty TNHH SX TM DV Hoài Thương Organic

Kỳ 2 - Sản phẩm hiệu Nấm lập lờ công dụng, Công ty Hoài Thương sản xuất chui?

Hàng loạt sản phẩm mang hiệu Nấm được quảng cáo, bán ngoài thị trường, Công ty Hoài Thương bị nghi qua mặt cơ quan chức năng, nghi sản xuất chui.

Theo dõi Pháp Luật Plus