Pháp Luật Plus - Công ty TNHH phân bón Quốc tế Năm Sao -Campuchia - các bài viết về Công ty TNHH phân bón Quốc tế Năm Sao -Campuchia, tin tức Công ty TNHH phân bón Quốc tế Năm Sao -Campuchia

Công ty TNHH phân bón Quốc tế Năm Sao -Campuchia - các bài viết về Công ty TNHH phân bón Quốc tế Năm Sao -Campuchia, tin tức Công ty TNHH phân bón Quốc tế Năm Sao -Campuchia

Công ty Phân bón Năm Sao - Campuchia bị tố “bội tín” khi thanh toán công nợ cho đối tác

Hứa hẹn nhiều lần nhưng Công ty Phân bón Năm Sao – Campuchia vẫn chưa thanh toán dứt điểm khoản công nợ quá hạn từ nhiều tháng qua cho Lilama 18.

Theo dõi Pháp Luật Plus