Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội - các bài viết về Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, tin tức Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội

Khánh Hòa: Giao 12ha đất vàng cho dự án Mipeco “không thông qua” đấu giá

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội được UBND tỉnh Khánh Hòa giao gần 12ha đất vàng,nhưng không tổ chức đấu giá đất, giao đất theo quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus