Công ty TNHH Môt thành viên Dịch vụ- Thương mại- Du lịch Samon - các bài viết về Công ty TNHH Môt thành viên Dịch vụ- Thương mại- Du lịch Samon, tin tức Công ty TNHH Môt thành viên Dịch vụ- Thương mại- Du lịch Samon

Kỳ 1 - Công ty du lịch Samon lừa đảo khi bán dịch vụ cho khách hàng?

Công ty này bán dịch vụ du lịch cho khách rồi nhận tiền cọc, sau đó báo tour bị trục trặc. Khi tour bị hủy thì cũng không trả lại tiền.

Theo dõi Pháp Luật Plus