Công ty TNHH Grab - các bài viết về Công ty TNHH Grab, tin tức Công ty TNHH Grab

Tập huấn “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong giai đoạn Covid-19”

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Công ty TNHH Grab (GrabFood) hợp tác tổ chức lớp tập huấn “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong giai đoạn Covid-19”.

Theo dõi Pháp Luật Plus