Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đỗ Kiên - các bài viết về Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đỗ Kiên, tin tức Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đỗ Kiên

Tổ hợp dự án của Công ty Đỗ Kiên vi phạm, tỉnh Hưng Yên mạnh tay xử lý

Bán xăng kém chất lượng, xây dựng công trình không phép...là những sai phạm của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đỗ Kiên.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1