Pháp Luật Plus - Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656 - các bài viết về Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656, tin tức Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656

Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656 - các bài viết về Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656, tin tức Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656

Kỳ 3 - Lột trần sai phạm tại gói thầu 632 tỷ đồng do BQL dự án 3 quản lý

Các nhà thầu đã "cả gan" thi công trước khi bản vẽ thiết kế được phê duyệt từ 20 - 48 ngày.

Theo dõi Pháp Luật Plus