Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông - các bài viết về Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông, tin tức Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông

Tiến độ dự án Tổ hợp văn phòng và căn hộ 16 Láng Hạ

Dự án đang tiếp tục thi công để hoàn thành theo đúng tiến độ bàn giao vào quý III/2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus