Pháp Luật Plus - Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Thuận Thành - các bài viết về Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Thuận Thành, tin tức Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Thuận Thành

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Thuận Thành - các bài viết về Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Thuận Thành, tin tức Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Thuận Thành

UBND huyện Thuận Thành sẽ xử lý nghiêm đơn vị thực hiện dự án sai phạm

BND huyện Thuận Thành sẽ yêu cầu công ty lên để làm rõ những sai phạm liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở thôn Ngọc Khám.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1