Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương - các bài viết về Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương, tin tức Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương

Cục Thuế TP HCM công bố gần 1.700 doanh nghiệp nợ thuế

Danh sách 1.691 doanh nghiệp nợ thuế tháng 2/2019 được Cục Thuế TP công bố ngày 17/4. Tổng số thuế, tiền phạt, tiền nộp chậm lên đến gần 4.500 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus