Pháp Luật Plus - Công ty Thái Sơn - các bài viết về Công ty Thái Sơn, tin tức Công ty Thái Sơn

Công ty Thái Sơn - các bài viết về Công ty Thái Sơn, tin tức Công ty Thái Sơn

Kỳ 5 – Công ty Thái Sơn giả mạo hồ sơ, liên danh với Cienco1 qua mặt Bộ Giao thông

Về năng lực, hồ sơ của Công ty Thái Sơn và các thành viên trong liên danh chưa đáp ứng yêu cầu mời thầu theo quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết