công ty - các bài viết về công ty, tin tức công ty

Tạm dừng hoạt động Công ty CP 28 Quảng Ngãi để phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tạm dừng hoạt động Công ty CP 28 Quảng Ngãi kể từ 06 giờ ngày 16/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1