Công ty Quản lý Đường bộ Thái Bình (Lô RAP/CP15 Quốc Lộ 6) - các bài viết về Công ty Quản lý Đường bộ Thái Bình (Lô RAP/CP15 Quốc Lộ 6), tin tức Công ty Quản lý Đường bộ Thái Bình (Lô RAP/CP15 Quốc Lộ 6)

Kỳ 4 - Ban QLDA các công trình giao thông 3 "đá bóng" trách nhiệm sai phạm về phía 2 nhà thầu?

Đây là khẳng định của đại diện Ban QLDA 3 trong cuộc trao đổi với Pháp luật Plus xung quanh vấn đề xử lý trách nhiệm tại gói thầu RAP/CP15-16-17.

Theo dõi Pháp Luật Plus