Pháp Luật Plus - Công ty Nguyễn Quyền - các bài viết về Công ty Nguyễn Quyền, tin tức Công ty Nguyễn Quyền

Công ty Nguyễn Quyền - các bài viết về Công ty Nguyễn Quyền, tin tức Công ty Nguyễn Quyền

TP HCM: Cần sớm xử lý việc 8 chung cư chưa nghiệm thu PCCC đã cho dân vào ở

Cảnh sát PCCC Thành phố đã có báo cáo gửi UBND Thành phố về công tác PCCC, có 8 chung cư chưa nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết