công ty luật ipic - các bài viết về công ty luật ipic, tin tức công ty luật ipic

Các phương thức thu hồi nợ khi "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" bị cấm

Quốc Hội đã thông qua một số sửa đổi đối với Luật đầu tư, trong đó có việc cấm dịch vụ đòi nợ. Vậy có phương thức thu hồi nợ nào khác?

Theo dõi Pháp Luật Plus

1