Pháp Luật Plus - Công ty Long Hưng Phát - các bài viết về Công ty Long Hưng Phát, tin tức Công ty Long Hưng Phát

Công ty Long Hưng Phát - các bài viết về Công ty Long Hưng Phát, tin tức Công ty Long Hưng Phát

TP HCM: Cần sớm xử lý việc 8 chung cư chưa nghiệm thu PCCC đã cho dân vào ở

Cảnh sát PCCC Thành phố đã có báo cáo gửi UBND Thành phố về công tác PCCC, có 8 chung cư chưa nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động.

Theo dõi Pháp Luật Plus