Công ty Hùng Thanh - các bài viết về Công ty Hùng Thanh, tin tức Công ty Hùng Thanh

Cư dân Carina kêu cứu vì bị cắt tiền hỗ trợ

Công ty Hùng Thanh lại đột ngột ra Thông báo số 203/TB-NSHC dừng hỗ trợ chi phí chỗ ở cho cư dân chung cư Carina.

Theo dõi Pháp Luật Plus