công ty gạch ngói - các bài viết về công ty gạch ngói, tin tức công ty gạch ngói

Nghệ An: Bất cập ở nhiều nhà máy gạch không có mỏ đất nguyên liệu

Hàng loạt nhà máy sản xuất gạch ngói không có mỏ đất nguyên liệu. Thực trạng đã kéo dài nhiều năm liền, từ đó phát sinh hàng loạt bất cập.

Theo dõi Pháp Luật Plus