CÔNG TY DU LỊCH - các bài viết về CÔNG TY DU LỊCH, tin tức CÔNG TY DU LỊCH

Đưa du khách tới 'vùng nguy hiểm', Công ty du lịch phải có trách nhiệm

Các công ty du lịch phải “gánh vác” trách nhiệm trang bị kiến thức cho du khách, xử lý rủi ro, thảm họa khi xảy ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus