Công ty Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn - các bài viết về Công ty Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn, tin tức Công ty Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn

HDTC “lật kèo” thương vụ Khu đô thị An Phú – An Khánh khiến SGCL thiệt đơn thiệt kép

Dù SGCL chấp nhận chuyển nhượng QSDĐ với giá thay đổi bất lợi cho công ty, nhưng khi thị trường khởi sắc, HDTC lại “lật kèo” khởi kiện hòng chiếm lại đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus