Công ty CTP Đại Dương - các bài viết về Công ty CTP Đại Dương, tin tức Công ty CTP Đại Dương

Địa ốc 7AM: Đất 1.000 đồng/m2 chuyện lạ ở Bà Rịa - Vũng Tàu, đất công Hà Nội bỗng thành của riêng?!

Đất 1.000 đồng/m2 chuyện lạ ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội đất công bỗng thành của riêng?!... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus