Công ty CP Xây dựng Đô Thị - các bài viết về Công ty CP Xây dựng Đô Thị, tin tức Công ty CP Xây dựng Đô Thị

Cục Thuế Nam Định công khai 167 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế Nam Định cho biết vừa công khai danh sách 167 doanh nghiệp (DN) nợ trên 112,8 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 30/9/2018.

Theo dõi Pháp Luật Plus