Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Thiên Cầm - các bài viết về Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Thiên Cầm, tin tức Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Thiên Cầm

Gói thầu xây trường học tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc: Tiêu chí có lợi cho nhà thầu bản địa

Nhà thầu thân"quen" trúng các gói thầu sát giá, những gói thầu giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm lại vô cùng thấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1