Công ty CP thương mại Long Thịnh - các bài viết về Công ty CP thương mại Long Thịnh, tin tức Công ty CP thương mại Long Thịnh

Gói thầu hơn 11 tỷ đồng thi công sai thiết kế: Huyện thừa nhận doanh nghiệp thi công sai

Phía UBND huyện Văn Quan đã thừa nhận việc Công ty Long Thịnh bị xử phạt vì thi công sai thiết kế, và đã có báo cáo kịp thời.

Theo dõi Pháp Luật Plus