Công ty CP Đông Hải 27-7 - các bài viết về Công ty CP Đông Hải 27-7, tin tức Công ty CP Đông Hải 27-7

Ai cấp xe biển xanh 80M cho Công ty CP Đông Hải 27-7 chạy nghênh ngang trên đường?

Theo tìm hiểu, chiếc xe BKS: 80M - 019.99 thuộc sở hữu của Công ty CP Đông Hải 27-7 (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Theo dõi Pháp Luật Plus