Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Đông Á - các bài viết về Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Đông Á, tin tức Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Đông Á

Doanh nghiệp thâu tóm đất phố cổ với giá bèo, Công ty Đông Á là ai?

Các cơ sở nhà, đất mặt phố ở Thủ đô được chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á với mức giá chưa hợp lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus