Công ty CP Cầu 12 – Cienco1 - các bài viết về Công ty CP Cầu 12 – Cienco1, tin tức Công ty CP Cầu 12 – Cienco1

Công ty CP Cầu 12 – Cienco1 nợ thuế kéo dài nhiều năm

Công ty CP Cầu 12 – Cienco1 lọt danh sách đen của Cục Thuế Hà Nội với số tiền nợ thuế lên đến hơn 77 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus