công ty cp BOT Bắc giang - Lạng Sơn - các bài viết về công ty cp BOT Bắc giang - Lạng Sơn, tin tức công ty cp BOT Bắc giang - Lạng Sơn

BOT Bắc Giang - Lạng Sơn lên tiếng trước yêu cầu gỡ vướng mắc của tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn cho rằng: Hiện tại dự án đang trong quá trình quyết toán vốn đầu tư...

Theo dõi Pháp Luật Plus